SAHEED KSHUDIRAM COLLEGE
FINAL MERIT LIST//HONOURS//SANSKRIT//ST
 B.A HONOURS SANSKRIT ST ALL FINAL MERIT LIST//HONOURS//SANSKRIT//ST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 SKC17004312 ANJALI LOHRA ST N 80 313 78.83
2 2 SKC17004113 RABISANKAR RAVA ST N 82 292 76.00
3 3 SKC17000574 SUVANKAR NARJINARY ST N 70 313 75.50
4 4 SKC17003226 SULACHANA RAVA ST N 73 305 75.17
5 5 SKC17003482 SUSHMA KARJEE ST N 75 290 73.33
6 6 SKC17004032 PINKY ORAON ST N 76 275 71.17
7 7 SKC17000137 SUMESH KINDU ST N 61 263 64.17
8 8 SKC17002845 KOYEL DAS RABHA ST N 64 229 59.50
9 9 SKC17003697 FRANCIS LAKRA ST N 67 219 58.83
10 10 SKC17004263 MANDIRA SANGMA ST N 64 222 58.33
11 11 SKC17001988 DIPANGKAR RAVA ST N 54 231 56.50
12 12 SKC17002794 KHIYA BASUMATA ST N 57 222 56.00
13 13 SKC17001258 SANGITA LOHARA ST N 51 229 55.17